Wat

Door GEM Advies uitgevoerde opdrachten

 • Strategisch adviseur online dienstverlening
 • Projectleider / kwartiermaker eDiensten
 • Projectleider Regie op Kanalen
 • Projectleider Bereikbaarheid
 • Projectmanager Digitaal Dashboard Dienstverlening (Datawarehouse automation)
 • Projectmanager WorkForce Management en Quality Monitoring
 • Projectleider CMS, PDC en Kennisbank
 • Adviseur Programma Publieksdienstverlening
 • Projectleider Key2Informatie
 • Projectleider aansluiten Handelsregister
 • Adviseur Informatievoorziening & Automatisering
 • Projectleider Programma Publieksdienstverlening
  – Slim Melden
  – Kanaalsturing
  – 14030
 • Projectmanager Papierarm en Zaakgericht Werken
 • Projectleider Software Asset Management
 • Projectleider Digitale Handtekening
 • Projectmanager ICT Jeugdhulp
 • Projectleider Op Afspraak / Klantverwijsssyteem
 • Projectmanager implementatie midoffice suite
 • Adviseur gemeentelijke herindeling
 • Adviseur programma Dienstverlening
 • Projectleider procesmanagement en deregulering
 • Programmamanager Modernisering Informatievoorziening
 • Programmamanager meerjaren Informatieplan
 • Projectleider BAG